Thu cũ đổi mới

GIÁ NHẬP LẠI MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Cách định giá sản phẩm

Loại A: 

Là hàng đã qua sử dụng. Máy bình thường không có lỗi, chưa bị sửa chữa thay thế linh kiện, hình thức đẹp 99% (Không có vết xước, cấn móp trên thân máy).

Loại B: 

Là hàng đã qua sử dụng. Máy bình thường không có lỗi, chưa bị sửa chữa thay thế linh kiện, hình thức đẹp 98% (Màn không vết xước, có không quá 2 vết xước nhỏ hơn 1cm trên lưng hoặc viền).

XS MAX

iPhone XS Max

64GB

Loại A: 7.000.000đ

Loại B:—————–

Loại C:—————–

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 series

XS MAX

iPhone XS

64GB

Loại A: 6.000.000đ

Loại B:—————–

Loại C:—————–

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 series

XS MAX

iPhone XR

64GB

Loại A: 5.200.000đ

Loại B:—————–

Loại C:—————–

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 series

XS MAX

iPhone 11 Pro Max

64GB

Loại A: 11.300.000đ

Loại B:—————–

Loại C:—————–

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 series

XS MAX

iPhone 11 Pro

64GB

Loại A: 9.600.000đ

Loại B:—————–

Loại C:—————–

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 series

XS MAX

iPhone 11

64GB

Loại A: 6.800.000đ

Loại B:—————–

Loại C:—————–

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 series

Đăng ký nhận tin từ gastore

Thông tin sản phẩm mới nhất và chương trình khuyến mãi